ΠΕΤΡΙΝΟ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 10
Κλίνες: 20
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.petrino-pelion.gr
E-mail: mail@petrino-pelion.gr
Τηλέφωνα: 24280-99966
Fax: 24280-99988
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11