ΑΧΙΛΛΕΥΣ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 11
Κλίνες: 24
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-99177, 99969
Fax: 24280-99140
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11