Αρχείο για 22 Οκτωβρίου 2019

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

Καισσαρείας και Ευφραιμίδου, μπροστά από το ΚΑΠΗ, βρίσκεται φορτηγάκι κλειστό, σε άθλια κατάσταση, χωρίς πινακίδες, εδώ και μία εβδομάδα. Παρακαλώ για την απομάκρυνσή του.

ΚΟΠΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

Το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή (Κίτσου Μακρή 38, μεταξύ Κωνσταντά και Γαζή) λειτουργεί ως Παράρτημα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο εκτός από τη βιβλιοθήκη του αείμνηστου λαογράφου Κίτσου Μακρή, στεγάζεται και η μουσειακή του συλλογή εξακοσίων και πλέον αντικειμένων λαϊκής τέχνης. Για το λόγο αυτό, το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή [...]

Κάδοι σκουπιδιών

Οι κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης επί των οδών Κύπρου & Μπασδέκη , καθώς Κύπρου & Μαβίλη, είναι σε άθλια κατάσταση και απαιτείται η αντικατάστασή τους άμεσα καθώς και το πλύσιμο των υπολοίπων εκατέρωθεν της Κύπρου πάνω από Γιάννη Δήμου.