Αρχείο για 3 Οκτωβρίου 2019

Φώτα επίπεδα παραλία

Από την Αργώ μέχρι το πανεπιστήμιο στην άκρη του τσιμεντένιου κομματιού της παραλίας υπάρχουν επίπεδα φώτα τα οποία είναι χαλασμένα και πρέπει να αντικατασταθούν για την αισθητική της παραλίας μας. Δεν δεν γνωρίζουμε αν είναι ευθύνη του Δήμου η του λιμενικού αλλά αυτά τα φώτα πρέπει να αντικατασταθούν σύντομα

Φώτα επίπεδα παραλία

Από την Αργώ μέχρι το πανεπιστήμιο στην άκρη του τσιμεντένιου κομματιού της παραλίας υπάρχουν επίπεδα φώτα τα οποία είναι χαλασμένα και πρέπει να αντικατασταθούν για την αισθητική της παραλίας μας. Δεν δεν γνωρίζουμε αν είναι ευθύνη του Δήμου η του λιμενικού αλλά αυτά τα φώτα πρέπει να αντικατασταθούν σύντομα

Φώτα επίπεδα παραλία

Από την Αργώ μέχρι το πανεπιστήμιο στην άκρη του τσιμεντένιου κομματιού της παραλίας υπάρχουν επίπεδα φώτα τα οποία είναι χαλασμένα και πρέπει να αντικατασταθούν για την αισθητική της παραλίας μας. Δεν δεν γνωρίζουμε αν είναι ευθύνη του Δήμου η του λιμενικού αλλά αυτά τα φώτα πρέπει να αντικατασταθούν σύντομα

Χαλασμένος κάδος απορριμμάτων

Στην Ιατρίδη με Ελλήσποντου ο κάδος θέλει αντικατάσταση. Παρακαλώ να επισκευαστή η να αλλαχθεί

Ρύθμιση σηματοδοτών

Υπάρχει μεγάλη συμφόρηση αυτοκινήτων στα φανάρια επί της Οδού ορμινίου με Απόλλωνος και Αγίου Δημητρίου με Απόλλωνος λόγω της καθόδου πολλών αυτοκινήτων εξαιτίας του κυκλικού κόμβου στα αστέρια αγριάς