Αρχείο για 3 Φεβρουαρίου 2020

Φωτισμός Τσιτσιλιανου και πάρκου Αναυρου

Το τμήμα της οδού Τσιτσιλιάνου (αρ. 1) κοντα στο πάρκο του Άναυρου δεν εχει καθόλου δημοτικό φωτισμό. Το ίδιο συμβαίνει και σε μέρος του πάρκου του Άναυρου ανάμεσα από την καφετέρεια «Κύμα» και το κέντρο εκδηλώσεων «Ενυδρείο».