Αρχείο για 18 Φεβρουαρίου 2020

Κλαδεμα δένδρου-Καθαρισμός

Καλημέρα σας, στην Αγριά στην είσοδο του λιμενίσκου υπάρχει ένα αλμυρίκη το οποίο χρειάζεται κλάδεμα και διαμόρφωση διότι έχει χαμηλά πολλά κλαδιά στα οποία έχουν μαζευτεί πολλές βρωμιές και σκουπίδια κάνοντας το θέαμα αποκρουστικό. Στο σημείο αυτό και για τον λόγο που προανέφερα απαιτείται καθαρισμός και μετακίνηση μιας τσιμεντένιας βάσης (πιθανόν από ομπρέλλα). Με εκτίμηση [...]