ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
17 Οικονομική Επιτροπή 04/04/2023 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
16 Οικονομική Επιτροπή 27/03/2023 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
4 Δημοτικό Συμβούλιο 20/03/2023 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
15 Οικονομική Επιτροπή 20/03/2023 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
5 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/03/2023 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/03/2023 5η ΕΚΤΑΚΤΗ (διά περιφοράς) συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
14 Οικονομική Επιτροπή 13/03/2023 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/03/2023 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
13 Οικονομική Επιτροπή 06/03/2023 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
4 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 06/03/2023 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Pages