ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
2 Δημοτικό Συμβούλιο 19/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
6 Οικονομική Επιτροπή 17/02/2020 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
5 Οικονομική Επιτροπή 10/02/2020 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
4 Οικονομική Επιτροπή 05/02/2020 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Δημοτικό Συμβούλιο 28/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
3 Οικονομική Επιτροπή 28/01/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
2 Οικονομική Επιτροπή 21/01/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Pages