ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
16 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/10/2020 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 20/10/2020 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Βόλου
21 Δημοτικό Συμβούλιο 19/10/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
21 Δημοτικό Συμβούλιο 19/10/2020 21η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
51 Οικονομική Επιτροπή 19/10/2020 51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
50 Οικονομική Επιτροπή 13/10/2020 50η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
20 Δημοτικό Συμβούλιο 12/10/2020 20η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 21/10/2020 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
49 Οικονομική Επιτροπή 12/10/2020 49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
48 Οικονομική Επιτροπή 07/10/2020 48η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Pages