ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/05/2024 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
19 Δημοτική Επιτροπή 29/05/2024 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
18 Δημοτική Επιτροπή 22/05/2024 18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
18 Δημοτικό Συμβούλιο 14/05/2024 18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17 Δημοτική Επιτροπή 14/05/2024 17Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
9 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 08/05/2024 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 01/05/2024 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτική Επιτροπή 30/04/2024 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
15 Δημοτική Επιτροπή 29/04/2024 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
16 Δημοτικό Συμβούλιο 29/04/2024 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Pages