ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
19 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/11/2023 19η ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
18 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 28/11/2023 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
31 Δημοτικό Συμβούλιο 29/11/2023 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
74 Οικονομική Επιτροπή 29/11/2023 74η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
73 Οικονομική Επιτροπή 22/11/2023 73η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
2 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 29/11/2023 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
30 Δημοτικό Συμβούλιο 20/11/2023 30η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
29 Δημοτικό Συμβούλιο 20/11/2023 29η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
72 Οικονομική Επιτροπή 20/11/2023 72η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
28 Δημοτικό Συμβούλιο 13/11/2023 28η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Pages