ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
38 Οικονομική Επιτροπή 10/08/2020 38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/08/2020 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
37 Οικονομική Επιτροπή 03/08/2020 37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
36 Οικονομική Επιτροπή 28/07/2020 36η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
35 Οικονομική Επιτροπή 16/07/2020 35η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/07/2020 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
34 Οικονομική Επιτροπή 10/07/2020 34η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
33 Οικονομική Επιτροπή 13/07/2020 33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
13 Δημοτικό Συμβούλιο 08/07/2020 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
7 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 09/07/2020 7η ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου

Pages