ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
15 Οικονομική Επιτροπή 08/04/2020 15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
14 Οικονομική Επιτροπή 27/03/2020 14η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
13 Οικονομική Επιτροπή 23/03/2020 13η ΤΑΚΤΙΚΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
12 Οικονομική Επιτροπή 19/03/2020 12η ΕΚΤΑΚΤΗ, Κεκλεισμένων των Θυρών, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
11 Οικονομική Επιτροπή 16/03/2020 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
10 Οικονομική Επιτροπή 11/03/2020 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 06/03/2020 3η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
4 Δημοτικό Συμβούλιο 09/03/2020 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
9 Οικονομική Επιτροπή 09/03/2020 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 27/02/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου

Σελίδες