ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/06/2024 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
22 Δημοτική Επιτροπή 19/06/2024 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
21 Δημοτικό Συμβούλιο 26/06/2024 Πρόσκληση 21ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής, 3ου διμήνου 2024 (Μαΐου - Ιουνίου)»
20 Δημοτικό Συμβούλιο 19/06/2024 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
21 Δημοτική Επιτροπή 12/06/2024 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
19 Δημοτικό Συμβούλιο 05/06/2024 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
20 Δημοτική Επιτροπή 05/06/2024 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 29/05/2024 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
19 Δημοτική Επιτροπή 29/05/2024 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
18 Δημοτική Επιτροπή 22/05/2024 18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σελίδες