ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
15 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/10/2019 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
52 Οικονομική Επιτροπή 21/10/2019 52η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
11 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 16/10/2019 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 25/10/2019 1η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
22 Δημοτικό Συμβούλιο 14/10/2019 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
21 Δημοτικό Συμβούλιο 14/10/2019 21η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
51 Οικονομική Επιτροπή 14/10/2019 51η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
50 Οικονομική Επιτροπή 07/10/2019 50η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
10 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 30/09/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Δημόσιας συνεδρίασης Κοινότητας Βόλου
14 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 01/10/2019 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σελίδες