ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
2 Οικονομική Επιτροπή 21/01/2020 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1 Οικονομική Επιτροπή 13/01/2020 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/12/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
16 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 24/12/2019 16η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
63 Οικονομική Επιτροπή 23/12/2019 63η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
15 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 17/12/2019 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
29 Δημοτικό Συμβούλιο 16/12/2019 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
28 Δημοτικό Συμβούλιο 16/12/2019 28η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
62 Οικονομική Επιτροπή 16/12/2019 62η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή

Σελίδες