ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
4 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 28/02/2024 4η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 28/02/2024 9η Ειδική Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
8 Δημοτικό Συμβούλιο 21/02/2024 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
5 Δημοτική Επιτροπή 21/02/2024 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
3 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/02/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
7 Δημοτικό Συμβούλιο 09/02/2024 7η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
6 Δημοτικό Συμβούλιο 08/02/2024 6η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
2 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 07/02/2024 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
4 Δημοτική Επιτροπή 07/02/2024 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
3 Δημοτική Επιτροπή 29/01/2024 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

Σελίδες