ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
14 Δημοτικό Συμβούλιο 27/06/2019 14η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 27/06/2019 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 27/06/2019 7η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 24/06/2019 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
33 Οικονομική Επιτροπή 24/06/2019 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 18/06/2019 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
32 Οικονομική Επιτροπή 19/06/2019 32η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
6 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 13/06/2019 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
31 Οικονομική Επιτροπή 11/06/2019 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
11 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2019 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες