ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
61 Οικονομική Επιτροπή 09/12/2019 61η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
14 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 03/12/2019 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Κοινότητας Βόλου
60 Οικονομική Επιτροπή 02/12/2019 60η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
27 Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2019 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
26 Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2019 26η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
18 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 29/11/2019 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
59 Οικονομική Επιτροπή 25/11/2019 59η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
13 Συμβούλιο Κοινότητας Βόλου 19/11/2019 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου
58 Οικονομική Επιτροπή 20/11/2019 58η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
25 Δημοτικό Συμβούλιο 20/11/2019 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες