ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Title Ημερομηνία δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 10,00 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΛΙΣΙ’ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΚΕΙΑΣ Δ.Ε.ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 29/09/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΕΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5.500,00 ΤΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 29/09/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 29/09/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 3018 28/09/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 140228 28/09/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 3124 28/09/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή επιβατικού με αρ. ΚΗΙ 8472 28/09/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΥ 9218 28/09/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΥ 9274 28/09/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΟ 9364 28/09/2020

Pages