ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Title Ημερομηνία δημοσίευσης
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» 18/06/2024
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» 18/06/2024
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» 17/06/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση εργασιών επισκευής ελαστικών των οχημάτων 17/06/2024
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» 17/06/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3017 17/06/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6063 17/06/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3049 17/06/2024
Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσμου 2024», ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 207.972,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 11/06/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10/06/2024

Pages