Προσωπικό


Τίτλος:


Δημοτική Ενότητα Ιωλκού

Έδρα:

Ανακασιά

Τηλ:

24213  53.500

Τηλεφωνικό Κέντρο -
Πληροφορίες

24213  53.501

Δήμαρχος

24213  53.520

Ληξιαρχείο

24213  53.522

Πρωτόκολλο – Είσπραξη
λογαριασμών

24213  53.507

Δημοτολόγιο – Αλλοδαποί

24213  53.509

Λογιστήριο

24213  53.516

Ταμείο

24213  53.506

Μηχανικός

24213  53.513

Ειδικός Σύμβουλος

24210  72.915

Τεχνική Υπηρεσία

24213  53.510

Πολιτιστικός Οργανισμός

Fax:

24210  43.660

E-mail:info@iolkos.gr

Γραφεία:

Κτήριο Δημαρχείου

“Ωρες λειτουργίας:
Δευτέρα -
Παρασκευή, 07:00π.μ. -
14:30μ.μ.