ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΒΑ 0865

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΒΑ 0865. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς εμπρόσθιο 250/17 & οπίσθιο 275/17

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3026

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3026. Χρειάζεται να γίνει μπαριλέ, πόμολο εξωτερικό, ντίζες κλειδαριάς (τεμ.2)

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 2988

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 2988. χρειάζεται να γίνει: Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή φορτηγού ανατρεπόμενου με αρ. ΚΗΟ 2610

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή φορτηγού ανατρεπόμενου με αρ. ΚΗΟ 2610. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση εσωτερικού πόμολου πόρτας και ντίζα

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 140228

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 140228. Χρειάζεται να γίνει προμηθεια κάμερας νυκτερινής όρασης και πλήρης μόνιτορ διαιρέτης οθόνης, που επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή έως και 4 καμερών στην ίδια οθόνη

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3007

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3007. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση μπαταρίας λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή καλαθοφόρου με αρ. ΜΕ 44497

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή καλαθοφόρου με αρ. ΜΕ 44497. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση δοχείου διαστολής λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΒΕ 0075

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΒΕ 0075. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση μπαταρίας λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΙ 4527

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΙ 4527. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση καθίσματος οδηγού λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 61504

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 61504. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση μπαταρίας λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Σελίδες