ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3134

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3134. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3038

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3038. Χρειάζεται να γίνει: αντικατάσταση ελαστικού

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ .ΒΟΧ 0038

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ .ΒΟΧ 0038. Χρειάζεται να γίνει προμήθεια μπαταρίας λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΟ 9339

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΟ 9339. Χρειάζεται να γίνει προμηθεια κάμερας νυκτερινής όρασης και πλήρης μόνιτορ .

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΟΧ 0038

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΟΧ 0038. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς.

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3044

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3044. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3049

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3049. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3038

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3038. Χρειάζεται να γίνει προμήθεια κάμερας νυκτερινής όρασης και πλήρης μόνιτορ 

Εκτύπωση

Σελίδες