ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Πολεοδομίας

Αιτιολογική Έκθεση διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Μαυροκορδάτου-Ερμού για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Αναδιανομής ειδών ΤΕΒΑ από Δευτέρα 10/06/2019 έως και Τρίτη 11/06/2019

 

 

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΒΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

 

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 247.380,00€ (με τον Φ.Π.Α.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στο πλαίσιο του: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην περιοχή «Ν. Παγασές»

Διακήρυξη δημοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην περιοχή "ΣΟΥΤΡΑΛΙ" Αγριάς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ