ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
O Δήμος Βόλου δεσμεύεται να  καθιστά  τον  ιστότοπο  https://dimosvolos.gr/el   λειτουργικό, προσβάσιμο, προσιτό και ευκολότερο στη χρήση,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσκληση Δημάρχου Βόλου σε κοινή σύσκεψη για τη διάθεση και τον καθορισμό τρόπου χρήσης δημοτικών χώρων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2024  ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  200 - ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ   
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για μια (1)  θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ της ΣΟΧ1/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας, επιτυχόντων και απορριπτόμενων υποψηφίων της  αριθ.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών
σαράντα τεσσάρων (44) συνολικά υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόγραμμα ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ οπωρολαχανικών & ένδυσης-υπόδησης, από 1/4 - 30/6/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ
η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα των τομέων Δόμησης και Τεχνικών Έργων