ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
O Δήμος Βόλου δεσμεύεται να  καθιστά  τον  ιστότοπο  https://dimosvolos.gr/el   λειτουργικό, προσβάσιμο, προσιτό και ευκολότερο στη χρήση,
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  4/2023 για την πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Βόλου  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22/11/2023 έως 1/12/2023 ώρα 23.59μμ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , δηλ. ΠΡΙΝ ΤΙΣ 22/11/2023  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Νέα Ιστοσελίδα του Δήμου Βολου για τα αδέσποτα (υιοθεσίες, μητρώο εθελοντών)
Ας γίνουμε όλοι σύμμαχοί τους!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διαβούλευση στο πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2027
Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 συνεδριάζει στο Δημαρχείο Βόλου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα «Διαβούλευση στο πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2027».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοίνωση διαβούλευσης για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βόλου
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΏ (8) ΜΗΝΩΝ
- Τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού - Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας - Έξι (6) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Κηπουρών, ειδικότητας ΔΕ Κηπουρών
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 6/11/2023 έως 10/11/2023.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ 01-11-2023 ΕΩΣ 31-12-2023
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Bazaar βιβλίου
Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023 από τις 10:00 έως τις 18:00