ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΩΝ Wi-Fi ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΜΟΝΩΣΗΣ 07/08/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3134 06/08/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3038 06/08/2020
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» 04/08/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή ς αναδόχου γ ια την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 03/08/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 03/08/2020
Συνοπτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 03/08/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση με τίτλο "Προμήθεια οικοδομικών υλικών" 30/07/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση με τίτλο "Εργασίες αποκατάστασης φθοράς της οροφής στο Δημοτικό κτίριο όπου στεγάζεται η ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου" 30/07/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων” 28/07/2020

Σελίδες