ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ PLOTTER 20/10/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ » 20/10/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού κλειστού τύπου με αρ. ΚΗΙ 4634 19/10/2020
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 19/10/2020
Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΤΣΑ) Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ , μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 19/10/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού ιατρείου μικρών ζώων στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Βόλου» 16/10/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3114 16/10/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 3117 16/10/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 2964 16/10/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή επιβατικού με αρ. ΚΗΗ 2971 16/10/2020

Σελίδες