ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Καθαρισμοί λοιπών χώρων » 10/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΙ 8494 09/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3027 09/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δημοτικού Καταφυγίου» 09/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 09/12/2019
Προκήρυξη Συνοπτικου Διαγονισμου για την προμήθεια με τίτλο: ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ¨ 09/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Προμήθεια δύο (2) USB token” 05/12/2019
Προκήρυξη συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 04/12/2019
Προκήρυξη συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» 04/12/2019
Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής πλυντηρίου οχημάτων 03/12/2019

Σελίδες