ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ανατρεπόμενου φορτηγού με αρ ΚΗΙ 4524 24/01/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 99475 24/01/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάρτισης καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων του Δήμου για το έτος 2020 22/01/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3049 22/01/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΥ 9292 22/01/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΝΗΕ 7043 22/01/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΟ 6411 17/01/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ανατρεπόμενου φορτηγού με αρ. ΚΗΗ 3031 17/01/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3040 17/01/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή καλαθοφόρου με αρ. ΜΕ 87966 16/01/2020

Σελίδες