ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4634 19/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3008 18/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 9375 17/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2992 17/04/2024
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 16/04/2024
Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Κωνσταντά 88 στο Βόλο,ιδιοκτησία κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου" 15/04/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άμεση κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποθήκης του Δήμου Βόλου σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του έτους 2024 15/04/2024
Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση-Λειτουργία κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες: α) των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & β) του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6 εως 30-9-2024» 12/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 08/04/2024
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, των τέως Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.») 05/04/2024

Σελίδες