ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επισκευή ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟY MITSUBISHI με Αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 3107 της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ της Δημοτικής Ενότητας ΙΩΛΚΟΥ 23/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επισκευή ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟY NISSAN με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 44497 της Δ/νσης ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΥ 23/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επισκευή ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ FIAT με Αρ. Κυκλ. ΚΗΥ 9203 της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΥ 23/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επισκευή ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ MERCEDES DAIMLER με Αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 3009 της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΥ 23/08/2019
Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες ταφών- εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» για τα έτη 2019 και 2020 22/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση (συμπλήρωση) τμήματος περίφραξης στο 17o Δημοτικό Σχολείο Βόλου 21/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων οδικής κυκλοφορίας (Τraffic signal) 21/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση (αποκατάσταση) τμήματος περίφραξης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλου 21/08/2019
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου 16/08/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανατύπωση 4260 τεμαχίων τρίπτυχου Α3 φυλλαδίου σε τετραχρωμία 13/08/2019

Σελίδες