ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τη Δ.Ε. Αισωνίας 23_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649 
                                                                                                Βόλος,  23/3/2012
                                                                                                Αρ. Πρωτ: 114

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σαράντα (40) σακιών, των τριάντα κιλών/σακί, κοπριά συμπυκνωμένη, βιολογική, απολυμασμένη από σπόρους ζιζανίων παρασίτων και εντόμων 22_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649  

                                                                           Βόλος,  22/3/2012
                                                                           Αρ. Πρωτ: 113

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δέκα (10) τεμαχίων τρωκτικοκτόνου των 224 gr 22_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649  

                                                                       Βόλος,  22/3/2012
                                                                       Αρ. Πρωτ: 112

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δέκα (10) κιλών σχοινί Φ14 22_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649  

                                                                       Βόλος,  22/3/2012
                                                                       Αρ. Πρωτ: 110

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εργαλειίων 22_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649  
                                                                             
                                                                               Βόλος,  22/3/2012

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια οκτώ ιμάντων για το χλοοκοπτικό τρακτέρ FERRARI T4 16_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649 
                                                                                                Βόλος,  16/3/2012
                                                                                                Αρ. Πρωτ: 103

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων μηχανημάτων 15_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649 
                                                                                                Βόλος,  15/3/2012
                                                                                                Αρ. Πρωτ: 100

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών μηχανημάτων 15_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649 
                                                                                                Βόλος,  15/3/2012
                                                                                                Αρ. Πρωτ: 99

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 15_3_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649
                                                                                                  Βόλος,  15/3/2012
                                                                                                     Αρ. Πρωτ: 99

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καταναλωτικών υλικών 21_2_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Πλατεία Χέϋδεν
Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια
Τηλέφωνο: 24210-60304
ΦΑΞ: 24210-66649
                                                                      Βόλος,  21/2/2012
                                                                      Αρ. Πρωτ: 67

Εκτύπωση

Σελίδες