ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πρόσληψη 2 (δύο) καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου από 01/12/2019 έως 30/06/2020  για το σχολικό συγκρότημα Φυτόκου

Πρόσληψη 2 (δύο) καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/12/2019 έως 30/06/2020 και αντικείμενο: 1) τον καθαρισμό δεκαοχτώ (18) αιθουσών για την πρώτη θέση και 2) τον καθαρισμό δεκαεφτά (17) αιθουσών για τη δεύτερη θέση, στο σχολικό συγκρότημα Φυτόκου, (Τέρμα Παναγούλη – 38446 – Ν.Ιωνία) Τηλ. 2421060938)

Εκτύπωση

Σελίδες