Διοικητικοί Υπάλληλοι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 • Πρ/νος Δημοτικής Ενότητας
 • Πρ/νος αυτοτελούς Γραφείου ΚΕΠ
 • Γραμματειακή υποστήριξη Αντιδημάρχου
 • Υπεύθυνος Γραφείου προσωπικού
 • Παραλαβή και διαχείριση αλληλογραφίας
 • Διαχείριση και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών, ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων,

διαχείριση e-mail Δημοτικής Ενότητας

 • Έκδοση αδειών και διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (24213) 53520

 • Αναπληρωτής Πρ/νος αυτοτελούς Γραφείου ΚΕΠ
 • Διαχειριστής Εισπράκτορας Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού
 • Διαχειριστής  ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός
 • Χορήγηση βεβαιώσεων ΤΑΠ
 • Παραλαβή υπευθύνων δηλώσεων ακινήτων για ηλεκτροδότηση, διεκπεραίωση αιτήσεων για μεταβολή τ.μ. προς τη ΔΕΗ.
 • Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού
 • Αναπληρωτής για την έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων είσπραξης εσόδων και την σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης εσόδων

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (24213) 53516

 • Αναπληρώτρια εισπράκτορας- διαχειρίστρια Δημοτικής Ενότητας
 • Έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων είσπραξης εξόδων
 • Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης εσόδων
 • Θέματα καταστημάτων Υ.Ε.
 • Αναπληρώτρια Δημοτολογίων- Μητρώων Αρρένων
 • Διαχείριση αιτήσεων πολιτών για βεβαιώσεις παλαιότητας, περί μη καταπάτησης δημοτικής έκτασης και λοιπών βεβαιώσεων που σχετίζονται με την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • ‘Εκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας
 • Αναπληρώτρια για την έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ και περί πληθυσμού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (24213) 53509

 • Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχειοθέτηση
 • Δημοτολόγια- Μητρώα Αρρένων – Εκλογικοί κατάλογοι
 • Γραμματειακή υποστήριξη Σ/λιων Τοπικών Κοινοτήτων
 • Έκδοση βεβαιώσεων περί πληθυσμού
 • Αναπληρώτρια για την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (24213) 53500 και 53507

 • Υπάλληλος ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (24210) 72876

 • Υπάλληλος ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: (24210) 72876

 

e-mail  Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού: info@iolkos.gr