Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

(άρθρο 77 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87 Α΄)

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης έχει ως αποστολή να
δέχεται έγγραφες επώνυμες καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και
διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας, ούτε αναστέλλει τυχόν προθεσμίες.

Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
 του Δήμου Βόλου
Ελένη Δ. Βαζούρα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Στην συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Βόλου, Ελένη Βαζούρα, δικηγόρο, μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων στο Δημαρχείο του Δήμου Βόλου (πλατεία Ρήγα Φεραίου) στον 1ο όροφο, κάθε Δευτέρα18:00-20:00, Τρίτη 10:00-12:00, Τετάρτη 18:00-20:00  και Παρασκευή από ώρα 10.00-12.00 π.μ. 

Τηλ: 2421350275
E-mail: symparastatis.dimoti@volos-city.gr