ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείου-καταψύκτη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείου-καταψύκτη

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για την προμήθεια θερμοσίφωνα

Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για την προμήθεια θερμοσίφωνα

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου»,

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.136,00€ με ΦΠΑ.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 2020»,

ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 177.592,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης στο υπόγειο του κτιρίου ΣΠΙΡΕΡ, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών»
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 79.998,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μίας (1) ενσύρματης τηλεφωνικής συσκευής σε μαύρο χρώμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ         

 

 

Βόλος,  2  Ιουνίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 33948

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου»
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.862,00 ευρώ με ΦΠΑ.

 

Εκτύπωση

Σελίδες