ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση-Λειτουργία κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες: α) των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & β) του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6 εως 30-9-2024»

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση-Λειτουργία κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες: α) των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & β) του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6 εως 30-9-2024», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 67.684,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, των τέως Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.»)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, των τέως Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.») που συγχωνεύτηκαν στον Δήμο Βόλου μετά την κατάργησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 του ν.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Αφή κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων στο Κοιμητήριο “Κούκος” της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Αφή κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων στο Κοιμητήριο “Κούκος” της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 89.991,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου»  διάρκειας δώδεκα μηνών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 127.968,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη "Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 και Υποστήριξη ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία -μη πολυσύχναστων- με υπεύθυνους ακτής και οριοθέτηση τους εντός των ορίων του Δήμου Βόλου έτους 2024"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη "Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 και Υποστήριξη ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία -μη πολυσύχναστων- με υπεύθυνους ακτής και οριοθέτηση τους εντός των ορίων του Δήμου Βόλου έτους 2024"
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (222.580,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»
συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.254.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ (1/4/2024 ΕΩΣ 31/3/2026»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ (1/4/2024 ΕΩΣ 31/3/2026»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Εκτύπωση

Σελίδες