ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Βόλου της Κ.Σ. Π.Ε. Μαγνησίας/Σποράδων για τον συντονισμό και οργάνωση των δράσεων (Τρόφιμα – Βασική Υλική Συνδρομή - Συνοδευτικά Μέτρα) για τα έτη 2019 & 2020, στα πλαίσια της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019-ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5029310 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εκτύπωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκτύπωση υλικών τουριστικής προβολής και πληροφόρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

Βόλος, 17 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

Αριθμ. Πρωτ.: 78659

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ του Δήμου Βόλου»

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 117.813,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εκτύπωση

Όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων του Δήμου Βόλου »

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Προμήθεια επίπλων του Δήμου Βόλου »
ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.891,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εκτύπωση

ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ με αρ.πρωτ. 72921 / 2-9-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Εκτύπωση

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Ενιαιοποίηση συστημάτων κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωση της προσβασιμότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου»

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Ενιαιοποίηση συστημάτων
κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωση της προσβασιμότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα
του Βόλου», με Κωδικό ΟΠΣ 5026212 στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014 – 2020»,

Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες ταφών- εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» για τα έτη 2019 και 2020

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες ταφών- εκταφών στα
Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» για τα έτη 2019 και 2020

Εκτύπωση

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά είδος, για την προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 151.039,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA 13%.

Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανατύπωση 4260 τεμαχίων τρίπτυχου Α3 φυλλαδίου σε τετραχρωμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Βόλος, 13 Αυγούστου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Αρ.Πρωτ. 68243

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Τηλ.2421350102

 

 

Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανατύπωση 2290 σελίδων Α3 και τη βιβλιοδέτησή τους με σπιράλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Βόλος, 13 Αυγούστου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Aρ.Πρωτ. 68245

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Τηλ.2421350102

 

 

 

Εκτύπωση

Σελίδες