Σχολεία

Νηπιαγωγία

ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΓ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ.
Αγριάς 1ο Νηπ. Αγριάς 2/θ Αγριά 37300 24280 94073
Αγριάς 2ο Νηπ. Αγριάς 2/θ Αγριά 37300 24280 93716
Αγριάς 3ο Νηπ. Αγριάς-Δράκειας 1/θ Βόλος 38500 24280 96014

 

Δημοτικά

ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ.
Αγριάς «Γεωργιάδειο» 2ο Δ.Σ. Αγριάς 12/θ Τέρμα Πορφυρογένη-Αγριά 37300 24280 91393
Αγριάς 1ο Δ.Σ. Αγριάς 6/θ Αγριά 37300 24280 92092
Αγριάς 3ο Δ.Σ. Αγριάς-Δράκειας 2/θ Αγριά 38500 24280 96014
Αγριάς Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής Αγριάς 2/θ Παιδόπολη Αγριάς 37300 24280 97055

Γυμνάσια

Γυμν. Αγριάς 24280 86864 mail@gym-agrias.mag.sch.gr

Λύκεια-ΤΕΕ

Λύκειο Αγριάς Αγριά ΤΚ. 37300 24280 86865 mail@lyk-agrias.mag.sch.gr http://lyk-agrias.mag.sch.gr/
ΤΕΕ Βελεστίνου Βελεστίνο ΤΚ.37500 24250 23235 mail@tee-velest.mag.sch.gr http://tee-velest.mag.sch.gr


 Edit Translation