Διοικητικοί Υπάλληλοι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 2428 3 50021 Προϊσταμένος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Αγριάς, παραλαβή-διαχείριση  & διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών, θέματα προσωπικού, γραμματειακή υποστήριξη συμβουλίων Δημοτικής & Τοπικής Κοινότητας, υπογραφή βεβαιώσεων & πισ/κών περί της ιδιότητας υπαλλήλου & προϋπηρεσίας με βάση τα στοιχεία των ατομικών φακέλων, αναπληρώτρια υπαλλήλου για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής & επικύρωση αντιγράφων, αναπληρώτρια υπαλλήλου για την υπογραφή των κανονικών αδειών προσωπικού
2428 3 50027 Προϊσταμένος Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Αγριάς, Ληξιαρχείο, έκδοση αδειών & τέλεση πολιτικών γάμων, Δημοτολόγιο-Μ.Α., Εκλογικοί κατάλογοι, χορήγηση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας & βεβαιώσεων περί πληθυσμού οικισμών Δημοτικών Ενοτήτων, θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής & επικύρωση αντιγράφων, υπογραφή αδειών προσωπικού, αναπληρώτρια υπαλλήλου για την υπογραφή βεβαιώσεων & πισ/κών περί της ιδιότητας υπαλλήλου & προϋπηρεσίας με βάση τα στοιχεία των ατομικών φακέλων, οργάνωση εκδηλώσεων
2428 3 50028 Γραφείο Αλλοδαπών, Ανταποκριτής ΟΓΑ, ΕΛ.ΓΑ., εξυπηρέτηση αλλοδαπών ασφαλισμένων ΟΓΑ, έκδοση-υπογραφή βεβαιώσεων Τ.Α.Π., παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων τ.μ. ακινήτων για την ηλεκτροδότηση ακινήτων καθώς και για την υπογραφή εγγράφων προς τη Δ.Ε.Η., υπογραφή πιστοποιητικών & βεβαιώσεων που προκύπτουν από στοιχεία του Δημοτολογίου, αναπληρωτής υπαλλήλου για τη χορήγηση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας & βεβαιώσεων περί πληθυσμού οικισμών Δημοτικών Ενοτήτων
2428 3 50026 Εισπράκτορας, αναπληρωτής διαχειριστή
2428 3 50029 Ταμίας-Διαχειριστής της Δημοτικής Ενότητας και των Νομικών Προσώπων (Παιδικός Σταθμός & ΚΑΠΗ), σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων, έκδοση & υπογραφή οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων είσπραξης δημοτικών εσόδων, αναπληρωτής υπάλληλος για την έκδοση-υπογραφή βεβαιώσεων Τ.Α.Π.
2428 3 50020 Πρωτόκολλο, αναπληρώτρια υπαλλήλου δημοτολογίων, Μ.Α. & εκλογικών καταλόγων, αναπληρώτρια υπαλλήλου για τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπληρώτρια υπαλλήλου για την υπογραφή πιστοποιητικών & βεβαιώσεων που προκύπτουν από στοιχεία του Δημοτολογίου
2428 3 50010-11 Τηλεφωνητής
 2428 3 50035 Γραμματειακή υποστήριξη Αντιδημάρχου, γραφείο τύπου – δημοσίων σχέσεων, διεκπεραίωση υποθέσεων αιτημάτων πολιτών, αναπληρώτρια υπαλλήλου για την παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων τ.μ. ακινήτων για την ηλεκτροδότηση ακινήτων καθώς και για την υπογραφή εγγράφων προς τη Δ.Ε.Η., αναπληρώτρια υπαλλήλου για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων, αναπληρώτρια υπαλλήλου για την έκδοση & υπογραφή οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων είσπραξης δημοτικών εσόδων
2428 3 50031 Υπεύθυνος αθλητικών – πολιτιστικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων & δράσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγριάς-Αρτέμιδας
2428 3 50019 Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, έλεγχος των φακέλων έκδοσης αδειών καταστημάτων

  Edit Translation