Επικοινωνία

Δημαρχείο Αγριάς

info@agria.gr
2428092151 / 2428092352
http://www.agria.gr
Πολιτιστικός Οργανισμός: 2428092077
Αθλητικός Οργανισμός: 2428092791
Αγροτικό Ιατρείο Αγριάς: 2428092352
Αγροτικό Ιατρείο Δράκειας: 2423096022
Παιδικός Σταθμός: 2428091296
ΚΑΠΗ: 2428091555
ΚΕΠ: 2428091586


 Edit Translation