ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βόλος, 16 Απριλίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. : 32622

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπίρερ

Εκτύπωση

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ: Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της
διαμόρφωσηςτων οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη,
ως οδών ήπιας κυκλοφορίας

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α 70.7413.702
CPV:             71320000-7

Εκτύπωση

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΑΓΡΙΑΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

                                                                                                                        Βόλος, 10-01-2018
                                                                                                            Αρ. πρωτ.: 2071

 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός καροτσιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Βόλος 4/11/2016
Αρ. Πρωτ. 96419 

 

 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια κώνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Βόλος 4/11/2016
 Αρ. Πρωτ. 96123

 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια μικροϋλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Βόλος 2/11/2016

Αρ. Πρωτ. 95349

 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός πιστολιού και μπεκ ψεκασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣΒόλος 9/9/2016

Εκτύπωση

Σελίδες