ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου

Ανάκληση της υπ. αριθ. 21770/13-3-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου λόγω λανθασμένης μέτρησης των τετραγωνικών κάλυψης της επιφάνειας (22917/18-3-2019 έγγραφο Διεύθυνσης Βιώσιμης κινητικότητας)

 

 

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή γωνιακού τροχού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                              Bόλος 15 / 2 /2019

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Bόλος 15 / 2 /2019

Εκτύπωση

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Βόλος, 23 - 08 - 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 69773
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εκτύπωση

Σελίδες