ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια πνευματικού σκαπτικού πιστολέτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ       

 Βόλος 5/9/2016

 Αρ. Πρωτ. 75996

                                       

 

Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια 1.650 κιλών χρώματος διαγραμμίσεων λευκό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                          Βόλος, 6-6-2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ                                                                                                                           Αρ. Πρωτ. 48839
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                     Βόλος, 20-5-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ                                                                      Αρ. πρωτ. 43045

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια έξι (6) κρανών μοτοσικλετιστών ανοιχτού τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                            Βόλος, 15-4-2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ                                                                                                                             Αρ. πρωτ. 32649
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ &
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια έξι (6) κρανών μοτοσικλετιστών ανοιχτού τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                      Βόλος, 6-4-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                       Αρ. πρωτ. 29628

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 325 κιλών χρώματος διαγραμμίσεων λευκό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                   Βόλος, 6-4-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                    Αρ. πρωτ. 29426

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εκτύπωση

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις –πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                     Βόλος, 23-3-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                               Αρ. πρωτ. 25075
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης και συντήρησης σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου – Αγριάς για δεκατρείς (13) μήνες και επτά (7) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 18.03.2016
Αρ. Πρωτ.: 23356

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Δυο (2) σετ τακάκια για το ανοιχτό ημιφορτηγό FORD RANGER, της Δημοτικής Ενότητας Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               Βόλος 25/2/2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ. 16609
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                Βόλος 17/2/2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 14647
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Εκτύπωση

Σελίδες