ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                              

 

Βόλος 19/3/2015

Αρ. Πρωτ. 26244

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Εκτύπωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες του συνεργείου, επιθυμεί την προμήθεια μικρομηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Βόλος 3/3/2015
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 18470
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Εκτύπωση

ΑΚΥΡΩΣΗ για την προμήθεια μιας βενζινοκίνητης γεννήτριας και μιας ηλεκτροσυγκόλλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ                                  

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση:  Μικρασιατών 81

Πληροφορίες : Ελ. Βήλου

Τηλέφωνο: 24213-56875

Email.:traffic@volos – city.gr

 

Βόλος, 2 Μαρτίου 2015

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια μικρομηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Βόλος 26/2/2015

Αρ. Πρωτ. 18470

 

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εισητηρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τμήμα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών                                                                   

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 & Μακρυνίτσης

Πληροφορίες: Παν. Μάργαρης

Τηλέφωνο: 24213-56847

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 80 πλαστικών κώνων και 100 lt διαλυτικού νίτρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Βόλος 3/2/2015

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών τύπου Lead Acid Rechargeable Batteries

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                    Βόλος,  21 Νοεμβρίου 2014

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                    

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. δ/νση: Μικρασιατών 81                                       

Πληροφορίες: Παν. Μάργαρης                                                     

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 

Βόλος 11/11/2014
Αρ. Πρωτ. 127968

 

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                              Βόλος,  11 Νοεμβρίου 2014

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                   

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. δ/νση: Μικρασιατών 81                                       

Εκτύπωση

Σελίδες