ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 9232

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ανατρεπόμενου φορτηγού με αρ. ΚΗΥ 9232. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση διακόπτη αλάρμ