Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.650 ΚΙΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                          Βόλος, 6-6-2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ                                                                                                                           Αρ. Πρωτ. 48839
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, για να προβεί στη συντήρηση και επέκταση της οριζόντιας σήμανσης (πεζοδιαβάσεις, άξονες οδών κλπ) του οδικού δικτύου του Δήμου Βόλου επιθυμεί την προμήθεια:  1.650 κιλών χρώματος διαγραμμίσεων λευκό

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Εκτύπωση