ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Βόλος 3/3/2015
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 18470
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες του συνεργείου, επιθυμεί την προμήθεια των κάτωθι μικρομηχανημάτων:

1. Βενζινοκίνητη Γεννήτρια

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
1) Μέγιστη απόδοση : από 2,7 έως 4,1 KVA
2) Ισχύς κινητήρα : 6,5 HP
3) Κινητήρας : τετράχρονος
4) Μέγιστο βάρος: 50 Kg
5) Καύσιμο : αμόλυβδη βενζίνη
6) service, εξασφαλισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα
7) εγγύηση: 2 χρόνια

2. Ηλεκτροσυγκόλληση


Τεχνικά χαρακτηριστικά:
1)Τύπος: Inverter
2) Τάση: 230 V
3) Μέγιστη ένταση: 180 Amper
4) Ηλεκτρόδια: Φ1,6-4,0 mm
5) Σταθεροποιητής τάσης για χρήση & με γεννήτρια
6) service, εξασφαλισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα
7) εγγύηση: 2 χρόνια
Συμπαραδιδόμενoς ο σχετικός εξοπλισμός (τσιμπίδα, καλώδια, μάσκα, ματσακόνι, βούρτσα).

Βασική προϋπόθεση πως η εταιρίες κατασκευής θα είναι εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ (με Φ.Π.Α.)
Γεννήτρια 430 €
Ηλεκτροσυγκόλληση 270 €
ΣΥΝΟΛΟ 700 €

Η δαπάνη των ανωτέρω υλικών δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό 70-7131.701 «Προμήθεια μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων» προϋπολογισμού έτους 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές έως τη Δευτέρα 9/3/2015 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, πληροφορίες Ελ. Βήλου).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αιμίλιος Μ. Σουβατζής
Πολιτικός Μηχανικός

 

Εκτύπωση