ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 1 – 4 – 2020
Αρ. Πρωτ.: 22686

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΠΗ & ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 97-Γαλλίας
Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκος
Τηλ.: 2421020412
FAX: 2421022745
Email: g.gorgakos@volos-city.gr

 

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση για μικροβιοκτονία - απεντόμωση & μυοκτονία του δημοτικού καταφυγίου Δήμου Βόλου
γαι το έτος 2020.

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση για αποστείρωση και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων
Δήμου Βόλου για το έτος 2020

 

Εκτύπωση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ_2 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ_2 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Εκτύπωση

Σελίδες