ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Βόλος 1 – 4 – 2020
.Αρ. Πρωτ.: 22684

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΠΗ & ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 97-Γαλλίας
Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκος
Τηλ.: 2421020412
FAX: 2421022745
Email: g.gorgakos@volos-city.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας προτίθεται να πραγματοποιήσει προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για την εξασφάλιση της ευζωίας των αδέσποτων ζώων, που φιλοξενούνται στο δημοτικό καταφύγιο Βόλου, για το έτος 2020.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν εσώκλειστη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, έως και την Πέμπτη 2-4-2020, ώρα 10.30΄ στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας, στη διεύθυνση Τοπάλη 97 με Γαλλίας.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Κοιν. Προστασίας, ΚΑΠΗ

και Δημ. Υγείας

Ζορμπά Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση