ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση για αποστείρωση και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων
Δήμου Βόλου για το έτος 2020