ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Εκτύπωση