ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 1 – 4 – 2020
Αρ. Πρωτ.: 22686

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΠΗ & ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 97-Γαλλίας
Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκος
Τηλ.: 2421020412
FAX: 2421022745
Email: g.gorgakos@volos-city.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας προτίθεται να πραγματοποιήσει προμήθεια φαρμάκων για την εξασφάλιση της ευζωίας των αδέσποτων ζώων, που φιλοξενούνται στο δημοτικό καταφύγιο, έτους 2020.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν εσώκλειστη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, έως και την Πέμπτη 2-4-2020, ώρα 10.30΄ στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας, στη διεύθυνση Τοπάλη 97 με Γαλλίας.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Κοιν. Προστασίας, ΚΑΠΗ

και Δημόσιας Υγείας

Ζορμπά Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση