ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση για μικροβιοκτονία - απεντόμωση & μυοκτονία του δημοτικού καταφυγίου Δήμου Βόλου
γαι το έτος 2020.

Εκτύπωση