ΚΑΠΗ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καταψύκτη για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                        Βόλος , 13-07- 2016

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ                                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 60893

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συμπυκνωμένου απολυμαντικού υγρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN 

TMHMA ΠPOMHΘEIΩN 

Πληροφορίες: Αϊβαλή Μαριάννα

Tηλέφωνο: 2421350102

Fax : 2421097610

e-mail :m.aevali@volos.gr

Bόλος , 28/1/2015

Αρ.Πρωτ: 7964

 

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ξηρής τροφής σκύλων (κροκέτα)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN 

TMHMA ΠPOMHΘEIΩN 

Πληροφορίες: Αϊβαλή Μαριάννα

Tηλέφωνο: 2421350102

Fax : 2421097610

e-mail :m.aevali@volos.gr

Bόλος , 26/1/2015

Αρ.Πρωτ: 7223

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια μπλoκ τριπλοτύπων είσπραξης ειδών κυλικείου των ΚΑΠΗ Βόλου & Ν.Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                              Βόλος ,  10-12- 2014    

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                

Tαχ.Δ/νση      : Πλ. Ρ. Φεραίου

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φιαλών υγραερίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ         

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν.ΙΩΝΙΑΣ                                                                                     Βόλος ,  2-6- 2014                                   

Tαχ.Δ/νση        : Πλ.Ρ.Φεραίου

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια χαρτιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικού «σετ συμπλέκτη» για Fiat Dublo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Βόλος ,  23-12- 2013 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν.ΙΩΝΙΑΣ

Tαχ.Δ/νση     : Πλ.Ρ.Φεραίου

T.K,                  : 38333

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για τη μεταφορά τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                         Βόλος ,  13-12- 2013    

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                    

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν.ΙΩΝΙΑΣ                                                 

Εκτύπωση

Σελίδες