ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                         Βόλος ,  13-12- 2013    

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                    

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν.ΙΩΝΙΑΣ                                                 

Tαχ.Δ/νση      : Πλ.Ρ.Φεραίου

T.K,                  : 38333

Πληροφορίες  : Ζορμπά Μαρία                           

Τηλέφωνο       : 2421020252/70039             

FAX  & τηλ.      : 2421020252                            

E - mail         kaph@otenet.gr                       

                                                                                                                                   

 

 ΘΕΜΑ  :  Έρευνα αγοράς για εργασίες  μεταφοράς  τροφίμων  στο «ΚΑΡΑΓΑΤΣ»  , όπου θα πραγματοποιηθεί η δωρεάν διανομή τους για το έτος 2013.

      

ΤΑ ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται άμεσα να προβεί σε έρευνα αγοράς για την εκτέλεση εργασιών  μεταφοράς τροφίμων από τα ψυγεία Κάτω Λεχωνίων στο κτίριο τιυ Δήμου Βόλου -  Καραγάτς το οποίο  βρίσκεται επί της οδού Ολυμπίου Αγνώντα-Κουρουνιώτη .

Τα δρομολόγια που απαιτούνται θα είναι δύο (2) με διαδρομές από Κάτω Λεχώνια προς Καραγάτς κι εκτός της μεταφοράς η Υπηρεσία θα χρειαστεί  την απασχόληση για τις παραπάνω εργασίες ενός μεταφορέα- εργάτη .

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο κεντρικό ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου την ΔΕΥΤΈΡΑ 16/12/2013  έως τις 14:00 μ.μ. που βρίσκεται στην πλατεία Ρήγα Φεραίου  πρώην «Θεόφιλος» .

Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΠΗ 

ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Κατηγορία: 
Εκτύπωση