ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βόλος 06/02/2014 
Αρ. Πρωτ.: 13563  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 

   Έρευνα αγοράς για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) πακέτα χαρτί CORINTHIAN GREEN Νο 109 Α4 210Χ297mm και είκοσι (20) πακέτα χαρτί CONCHILIA  No 104 Α4 210Χ297mm για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου.

   Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε άμεσα  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου, έγγραφες κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια έως  07/02/2014 και ώρα 11:30 π.μ.

 

 

Η ΠPOΪΣΤΑMENΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ

ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Κατηγορία: 
Εκτύπωση