ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛOΚ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                              Βόλος ,  10-12- 2014    

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                

Tαχ.Δ/νση      : Πλ. Ρ. Φεραίου

T.K,                  : 38333

Πληροφορίες  : Φώτου Κωνσταντία                          

Τηλέφωνο       : 2421020252/70039             

FAX  & τηλ.      : 2421020252                            

E - mail          :kaph@otenet.gr                       

                                                                                                                                   

 

 ΘΕΜΑ  :  Έρευνα αγοράς για  προμήθεια μπλοκ τριπλοτύπων είσπραξης ειδών κυλικείου των ΚΑΠΗ Βόλου & Ν.Ιωνίας

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου   ενδιαφέρεται άμεσα να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια  50 μπλοκ τριπλοτύπων είσπραξης ειδών κυλικείου των ΚΑΠΗ βόλου & Ν. Ιωνίας αποτελούμενων από  χημικό χαρτί –αυτογραφικό αυξανόμενο με οκτώ αριθμούς κι οκτώ κοψίματα , σύμφωνα με το ακριβές δείγμα που θα παραλάβετε .

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο κεντρικό ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου την Παρασκευή  12/12/2014  έως τις 12:00 μ.μ. που βρίσκεται στην πλατεία Ρήγα Φεραίου  πρώην «Θεόφιλος» .

Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΠΗ 

ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Κατηγορία: 
Εκτύπωση