Επικοινωνία

Η διεύθυνση του Δήμου είναι:

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΠΗΛΙΟΥ
370 11, Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τηλ. Κέντρο Δήμου: 2428 0 99920-23
Γραφείο Πληροφοριών Δήμου Πορταριάς: 2428 0 69046

Γιά περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Δήμο Πορταριάς, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την φόρμα που ακολουθεί και επικοινωνήστε μαζί μας μέσο διαδικτύου. Το ονοματεπώνημο και το e-mail είναι απαραίτητα γιά να έρθουμε σε επαφή μαζί σας άμμεσα. Edit Translation