Χρήσιμες Πληροφορίες

Δημαρχείο Τηλ: 24283 – 50100, 50101 Fax: 24280 – 99772
Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς (Δ.Ε.Α.Π.Π.) Τηλ: 24280 – 99927 
Fax: 24280 – 99128
Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πορταριάς (Α.Π.Ο.Δ.Π.) Τηλ: 24280 – 69046 
Fax: 24280 – 99128
Παιδικός Σταθμός Κατηχώρι Τηλ: 24280 – 90120
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Πορταριάς (Κ.Δ.Α.Π.Π.) Τηλ: 24280 – 99925
Αστυνομία Τηλ: 24280 – 99105
Αγροτικό Ιατρείο Τηλ: 24280 – 99106
Φαρμακείο Τηλ: 24280 – 99692
Ταχυδρομείο Τηλ: 24280 – 99104
Χιονοδρομικό Κέντρο Τηλ: 24280 – 25696
ΟΤΕ Τηλ: 131
ΚΤΕΛ Τηλ: 24210 – 25527
ΟΣΕ Τηλ: 24210 – 28555, 24056
Λιμεναρχείο Τηλ: 24210 – 28888, 38888
TAXI Τηλ: 24280 – 99350, 99536
Βρεφονηπιακός Σταθμός Άλλης Μεριάς Τηλ: 24280 – 49430


 Edit Translation