Διοικητικών Θεμάτων

Προϊστάμενος: Αργυρώ Καρούτσου

Ταχ. Δ/νση:

Τηλέφωνο: 24283 50103,24283 50105

Φαξ: 24280 99772

E-Mail: dimosportarias@0856.syzefxis.gov.gr

 

  • Εκδίδει πιστοποιητικά καταγωγής για κληροδοτήματα, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, βοσκής, αγροτών, κτηνοτρόφων, πληθυσμού δημοτικής ενότητας και 172 τοπικών κοινοτήτων κλπ.
  • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικέςυπηρεσίες.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρειςφακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τουςδημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
  • Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στουςπολίτες.
  • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.

περισσότερα Edit Translation