Σχολεία

 Νηπιαγωγία
ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΓ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ.
Πορταριάς 1ο Νηπ. Πορταριάς «Αθανασάκειο» 1/θ Πορταριά 37011 24280 99963
Πορταριάς 2ο Νηπ. Πορταριάς- Άλλης Μεριάς 1/θ Βόλος 38500 24210 71503
Δημοτικά
ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ.
Πορταριάς 1ο Δ.Σ. Πορταριάς-»Νικόλαος Τσοπωτός» 6/θ Πορταριά 37011 24280 99440
Πορταριάς 2ο Δ.Σ. Πορταριάς- Άλλης Μεριάς 2/θ Βόλος 38500 24210 72346


 Edit Translation