Ληξιαρχείο

Διευθύντρια:

Ταχ. Δ/νση:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

E-Mail:

  • Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
  • Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.

περισσότερα Edit Translation