ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτύπωση έντυπου τουριστικής προβολής στα Πολωνικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σέκερη και Λαμπράκη

Ταχ. Κωδικας: 38334

Πληροφορίες: Μπαντής Δημήτρης

Τηλέφωνο: 2421030930

Fax: 2421030940

E-mail: infovolos@gmail.com

Βόλος, 2 Οκτωβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 85497

Εκτύπωση

Σελίδες