ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΣΤΑΣΙΜΟΥ & ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 15Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥΣ

για τους κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου & πλανοδίου εμπορίου) που κατά τη 15η Ιανουαρίου 2019 δεν ανανέωσαν την άδειά τους