ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ GRECKA PANORAMA ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

   

Βόλος, 28 Αύγουστος 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

  Αριθμ. Πρωτ.: 71378
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    
Ταχ. Δ/νση:       Σέκερη και Λαμπράκη

Ταχ. Κωδικας:   38334

Πληροφορίες:   Μπαντής Δημήτρης

Τηλέφωνο:        2421030930

Fax:                   2421030940

E-mail:              infovolos@gmail.com

   

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου και προκειμένου να υλοποιηθεί η συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Grecka Panorama στη Βαρσοβία απαιτείται :

1) Κράτηση ξενοδοχείου τριών αστέρων με πρωινό, για τη διαμονή στη Βαρσοβία, τριών ατόμων (μονόκλινα)  για τρεις διανυκτερεύσεις από 1/12/2017 έως 4/12/2017.
Σημ. το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, να έχει άμεση πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης.

2) Μετακίνηση, με αεροπλάνο, τριών ατόμων και βαλίτσα βάρους 20 κιλώνανά άτομο από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Βαρσοβία στις 1/12/2017 με απευθείας πτήση και άφιξη στη Βαρσοβία πριν το μεσημέρι και  επιστροφή από τη Βαρσοβία  στην ίδια πόλη αναχώρησης (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) στις 4/12/2017 με απευθείας πτήση μετά το μεσημέρι.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η εκτιμώμενη δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά, στο ποσό των 2790,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται προσφορές που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό αυτό.

Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΆΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για 3  διανυκτερεύσεις με πρωινό 3ων ατόμων – μονόκλινα στη Βαρσοβία

3

387

1161,00

2

Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Βαρσοβία στις 1/12/2017 και αντίστοιχα επιστροφή από Βαρσοβία   στην πόλη αναχώρησης δηλαδή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη στις 4/12/2017 3ων ατόμων.

3

250

750,00

ΣΥΝΟΛΟ € :

1911,00

Φ.Π.Α. 24 % € :

458,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

2.369,64

Το κόστος της εν λόγω  δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6432.002 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βόλου. Η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί με την αρ.  436/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τα παραπάνω ζητείται από τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί συνημμένα.

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€) στο σύνολο της προσφοράς.

 

Σημείωση: Η  κρατήσεις  του ξενοδοχείου και των αεροπορικών εισιτηρίων  θα πρέπει  να υλοποιηθούν άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης ή την απόφαση ανάθεσης Αντιδημάρχου  με τον αντίστοιχο μειοδότη.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βόλου, Λαμπράκη με Σέκερη, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας έως την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.

Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΆΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για 3  διανυκτερεύσεις με πρωινό 3ων ατόμων – μονόκλινα στη Βαρσοβία

3

2

Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Βαρσοβία στις 1/12/2017 και αντίστοιχα επιστροφή από Βαρσοβία   στην πόλη αναχώρησης δηλαδή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη στις 4/12/2017 3ων ατόμων.

3

ΣΥΝΟΛΟ € :

Φ.Π.Α. 24 % € :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Εκτύπωση