Διοικητικοί Υπάλληλοι

1.      Καρούτσου Αργυρούλα:                                                             24283 50103 – 50105

 • Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Κ.Ε.Π.
 • Γραμματειακή υποστήριξη Αντιδημάρχου και εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Γραμματέας Κληροδοτημάτων
 • Ανταποκρίτρια ΟΓΑ Πορταριάς – Κατωχωρίου
 • Χορήγηση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας (έχει ορισθεί με απόφαση Δημάρχου) και βεβαιώσεων περί πληθυσμού των Οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων
 • Θεώρηση γνήσιου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων
 • Υπογραφή κατ’ εντολή Δημάρχου των κανονικών αδειών υπαλλήλων της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς
 • Υπογραφή αδειών του προσωπικού δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 60 και 61 ως 63 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις
 • Υπογραφή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών περί της ιδιότητας υπαλλήλου και προϋπηρεσίας με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τους οικείους Ατομικούς φακέλους

 

2.      Καρακαστανιά Σταυρούλα:                                                                     24283 50110

 • Προϊσταμένη Κ.Ε.Π.
 • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Αναπληρώτρια για θεώρηση γνήσιου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων
 • Υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που προκύπτουν από στοιχεία του Δημοτολογίου
 • Ανταποκρίτρια ΟΓΑ Σταγιατών
 • Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ

 

3.      Αϋφαντής Ιωάννης:                                                                                  24283 50115

 • Διαχειριστής – Εισπράκτορας
 • Αναπληρωτής για έκδοση – υπογραφή βεβαιώσεων ΤΑΠ
 • Αναπληρωτής για παραλαβή Υπεύθυνων Δηλώσεων τ.μ. ακινήτων για την ηλεκτροδότηση ακινήτων καθώς και για υπογραφή εγγράφων προς ΔΕΗ που αφορούν μεταβολές τ.μ. ακινήτων (λόγω διαχωρισμού κ.λ.π.)
 • Αναπληρωτής για χορήγηση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων περί πληθυσμού των Οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων
 • Αναπληρωτής για υπογραφή κατ’ εντολή Δημάρχου των κανονικών αδειών υπαλλήλων της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς
 • Αναπληρωτής για υπογραφή αδειών του προσωπικού δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 60 και 61 ως 63 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Ανταποκριτής ΟΓΑ Άλλης Μεριάς
 • Ανταποκριτής ΕΛΓΑ

 

4.      Κεχαϊδου Αρετή:                                                                                      24283 50114

 • Αναπληρωτής Διαχειριστής – Εισπράκτορας
 • Έκδοση – Υπογραφή βεβαιώσεων ΤΑΠ
 • Παραλαβή Υπεύθυνων Δηλώσεων τ.μ. ακινήτων για την ηλεκτροδότηση ακινήτων καθώς και για υπογραφή εγγράφων προς ΔΕΗ που αφορούν μεταβολές τ.μ. ακινήτων (λόγω διαχωρισμού κ.λ.π.)
 • Έκδοση και υπογραφή οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων είσπραξης Δημοτικών εσόδων
 • Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ

 

5.      Πούλιου Ελένη:                                                                                      24283 50113

 • Σύνταξη Βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων
 • Αναπληρώτρια για έκδοση και υπογραφή οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων είσπραξης Δημοτικών εσόδων
 • Αναπληρώτρια Πρωτοκόλλου

 

6.      Μούτου Δήμητρα:                                                                      24283 50100 – 50101

 • Αναπληρώτρια για υπογραφή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών περί της ιδιότητας υπαλλήλου και προϋπηρεσίας με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τους οικείους Ατομικούς φακέλους
 • Πρωτόκολλο
 • Τηλεφωνικό Κέντρο

 

7.      Κ.Ε.Π.:                                                                                                      24280 90152

 • Αναπληρωτής για υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που προκύπτουν από στοιχεία του Δημοτολογίου


 Edit Translation