Δικαιολογητικά/Αιτήσεις

Άδεια Παραμονής :

 • Τρείς (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Ακριβές Αντίγραφο του διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Παράβολο των 150*2=300 ευρώ από το δημαρχείο.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή είναι είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα(ένσημα για τη διάρκεια της κάρτας επικυρωμένα από το Ι.Κ.Α ή Ο.Γ.Α).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων(αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού επικυρωμένο από την εφορία).
Άδεια Παραμονής(Σύζυγος Έλληνα πολίτη ή πολίτη χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης) :
 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες (Δύο εκ των οποίων πρέπει να είναι διαστάσεων 2*3).
 • Ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.
 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου,εφόσον είναι Έλληνας ή της άδειας παραμονής του,εφόσον είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986του/της Έλληνα συζύγου ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο γάμος τους υφίσταται μέχρι και σήμερα και ότι η συμβίωση τους είναι αρμονική και ειρηνική.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Ασφάλιση του αλλοδαπού συζύγου(βιβλιάριο υγείας  Ι.Κ.Α ,Τ.Ε.Β.Ε, Ο.Γ.Α,κ.τ.λ.).

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 Edit Translation