ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΟ 9364

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΟ 9364 . Χρειάζεται να γίνει: αντικατάσταση σωλήνα εξάτμισης από εμπρός έως πίσω μέχρι το σιλανσιέ & λάστιχα βάσης εξάτμισης

Εκτύπωση

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για «Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.433,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Εκτύπωση

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ: 49146/14-6-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καλωδίων και διαφόρων άλλων ειδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                          Βόλος 13-6-2016

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια χειραμαξών μεταφοράς υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                   Βόλος 8-6-2016

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός μικρού ψυγείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Βόλος 31-5-2016

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                                                 Αρ. Πρωτ. 46476

Εκτύπωση

Σελίδες